Ogłoszenie o wyniku postępowania. Dostawa opału w okresie od 01.01.2011 – 31.12.2011 do obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie ul. Krakowska 31 w maksymalnej ilości szacunkowej do 100 tonDostawa opału w okresie od 01.01.2011 - 31.12.2011r.do obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie ul. Krakowska 31 w maksymalnej ilości szacunkowej do 100 ton.